Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2008

TA AKΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ


Για τα Ακριτικά τραγούδια γράφει ο Ν.Γ. Πολίτης (1852-1921) ("Περί του εθνικού έπους των νεωτέρων Ελλήνων"):

"Από των εσχατιών της Καππαδοκίας μέχρι των Ιονίων νήσων, και από της Μακεδονίας και των χωρών των δυτικών ακτών του Ευξείνου μέχρι της Κρήτης και της Κύπρου, άδονται μέχρι του νυν άσματα, αφηγούμενα τους άθλους και τας περιπετείας του Διγενή και τους αγώνας αυτού προς τους Απελάτας και τους Σαρακηνούς, και φέρονται διά στόματος παραδόσεις, αναφερόμεναι εις τόπους και αντικείμενα, μεθ' ων συνδέεται το όνομα αυτού. Εις ταύτα η φαντασία τουλαού εγκατέπλεξεν μύθους, ων τους πλείστους παρέλαβε ανακαινίσασα εκ της πλούσιας μυθικής κληρονομίας της αρχαιότητος, και απήρτισε τον ιδεώδη τύπο ήρωος ως ο Αχιλλεύς, κραταιού ως ο Ηρακλής, κι ενδόξου όσον ο Αλέξανδρος.

Εν κεφαλαίω δ' ειπείν εις τον Διγενήν Ακρίταν αποκορυφούντι οι πόθη και τα ιδεώδη του Ελληνικού έθνους, διότι εν αυτώ συμβολίζεται η μακραίων και άληκτος πάλη του Ελληνικού προς τον Μουσουλμανικόν κόσμον".

Δεν υπάρχουν σχόλια: