Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ


ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

  • Χρόνος και τόπος συναυλίας
  • Περιγραφή. Για να μεταφέρουμε με ακρίβεια τι συνέβη χρησιμοποιούμε χρονικούς συνδέσμους( Όταν, σαν, ενώ, αφού, μόλις, πριν, πριν να, ωσότου, προτού, καθώς, οπότε, αφότου, ώσπου, όσο, που)επιρρήματα και φράσεις  για να δείχνουμε τη χρονική σειρά(αμέσως,μόλις,ξανά,ύστερα,έπειτα,κατόπιν
    πρώτα,πριν,αδιάκοπα,πάλι,ξανά,συχνά,στη συνέχεια).
  • Γράφουμε χρησιμοποιώντας παρελθοντικούς χρόνους
  • Στο γραπτό μας κυριαρχούν ρήματα δράσης
  • Χρησιμοποιούμε περιγραφικά ουσιαστικά και επίθετα
  • Απαραίτητο να κλείσουμε αναφέροντας  για το πώς νιώσαμε κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της συναυλίας. Τι σκέψεις κάναμε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: