Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

ΚΛΑΣΜΑΤΑ


1.Ποιο κλάσμα είναι ισοδύναμο του 0,3;    1/3,  3/10,  1/5 


2.Ποιο κλάσμα είναι ισοδύναμο του 10/12;  5/6,  3/4,   5/10

3.Ποια σειρά κλασμάτων είναι από το μικρότερο στο μεγαλύτερο;

1/10   1/5   1/2

1/2     1/10  1/5

1/10  1/2   1/5

4.Με ποιο μεικτό αριθμό  είναι ίσο το 1,5;    1  4/10      1  5/10   1  3/10  

5.Η εικόνα ενός τοίχου δείχνει 18 τούβλα. 3 τούβλα είναι χρωματισμένα με άσπρο χρώμα. Τι μέρος της εικόνας αποτελούν;    1/9       1/6      1/3

6. Ποιος μεικτός αριθμός είναι ίσος με το κλάσμα 17/8 ;   

3  4/8

2  1/8

1  3/8

7. Ποιο είναι μικρότερο;  3/4   5/6   7/12 

8. Πόσα τέταρτα υπάρχουν στο 3 και 2/4;    4      12    14

9. Πόσα ευρώ είναι τα 3/4 των 200 ευρώ;    50    150    175

10.Βρες τη σωστή σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

3/5    2/5      6/5

2/5    3/5     6/5

6/5   3/5      3/5


Δεν υπάρχουν σχόλια: