Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

IΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

 8 x  =  
12 48
 8 x  =  
10 10
8 x  =  
9 18
12 x  =  
16 96
1 x  =  
7 56
10 x  =  
11 22
1 x  =  
2 18
3 x  =  
5 40
1 x  =  
2 8

Δεν υπάρχουν σχόλια: