Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


Η εξέταση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας ξεκινά με την  ίδρυση της ................................ το ..........μ.Χ. από τον Κωνσταντίνο το Μέγα ή την ανακήρυξη της πόλης σε πρωτεύουσα στις 11 Μαΐου του ............. μ.Χ. 

Η γεωπολιτική θέση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μεταξύ............................... και ................................επέδρασε σημαντικά στην ιστορική της εξέλιξη. Πρόκειται για μία γεωγραφικά ετερόκλητη αυτοκρατορία, η οποία περιελάμβανε τη .............................. Χερσόνησο και τη ....................... Ασία μέχρι τον ποταμό ................................. Η Μεσόγειος και ο ........................................ αποτελούσαν τους συνδετικούς κρίκους των περιοχών αυτών. Με τον Ιουστινιανό αρχίζει η «Χρυσή Εποχή» της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συντάχθηκαν νόμοι για πρώτη φορά στην ........................................... γλώσσα, γεγονός που βοήθησε την ..................................... να γίνει η επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας. 

Κατά τα μέσα του 6ου αι. απέκτησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τη μεγαλύτερη εξάπλωσή της, όταν ο Ιουστινιανός κατάφερε λόγω των επιτυχιών του στους πολέμους κατά των Γ.......................... και Β......................................ν να επεκτείνει τα σύνορα της αυτοκρατορίας μέχρι τη βορειοα............................... ακτή, Ι........................, Σαρδηνία, Κορσική και τη Νότια Ι........................ (μικρής διάρκειας επανένωση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας). KΛΙΚ για διαδραστικό χάρτη


Ο....................................... (610-640 μ.Χ.), συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες και με την προστασία των συνόρων και της αυτοκρατορίας από τις επιθέσεις των Σ..............................Περσών  και των Α....................................... 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:
γεωπολιτική  : ο συνδυασμός πολιτικών και γεωγραφικών παραγόντων που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο κράτος ή μια περιοχή. 

ετερόκλητος -η -ο  :  που τα στοιχεία του είναι τελείως άσχετα μεταξύ τους: Ένα ετερόκλητο πλήθος με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο .............................................................................................(θυμάσαι τα στοιχεία που ένωναν τους πληθυσμούς της Βυζαντινής αυτοκρατορίας;)

Δεν υπάρχουν σχόλια: