Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

ΞΑΝΑΘΥΜΟΜΑΣΤΕ

Ισοδύναμα κλάσματα είναι τα κλάσματα που εμφανίζoνται διαφορετικά, αλλά δείχνουν ακριβώς το ίδιο ποσό.


Μπορείτε να κάνετε ισοδύναμα κλάσματα πολλαπλασιάζοντας ή
διαιρώντας
τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό.

Ας λέμε:Αυτό που θα κάνω στον αριθμητή πρέπει να το κάνω και στον παρονομαστή.
Μπορούν να δημιουργηθούν ισοδύναμα κλάσματα από τη διαίρεση του αριθμητή και παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό. Αυτό ονομάζεται απλοποίηση.

Μερικές φορές τα κλάσματα θα απλοποιηθούν περισσότερες από μία φορές. 

Όταν φτάσουμε στο μικρότερο κλάσμα τότε αυτό το λέμε ανάγωγο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: