Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ


Βρείτε τον αριθμητή...

3 
7
=; 
35

Απάντηση. Πώς το 7 έγινε 35; Για να γίνει 35, το 7 έχει πολλαπλασιαστεί επί 5. Ως εκ τούτου, το 3, επίσης, πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 5:

3 
7
 = 15  5 × 3 
35 
 5 × 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: