Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ(2)

ΑΣΚΗΣΗ 5:ΚΛΙΚ


ΑΣΚΗΣΗ 6:ΚΛΙΚ


ΑΣΚΗΣΗ 7:ΚΛΙΚ


Διαλυτικά,ενωτικό,απόστροφος,υποδιαστολή  κ.ά.:ΚΛΙΚ


ΑΣΚΗΣΗ 9:ΚΛΙΚ


ΑΣΚΗΣΗ 10:ΚΛΙΚ


ΑΣΚΗΣΗ 11:ΚΛΙΚ


ΑΣΚΗΣΗ 14:ΚΛΙΚ


Σελίδες βιβλίου:ΚΛΙΚ