Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΤΑΞΗ! Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ!

Η Ευέλικτη τάξη υλοποιείται! 
Η Ευέλικτη τάξη είναι μια τάξη με ψυχή και καρδιά!
Η Ευέλικτη τάξη δεν αποτελεί παρένθεση μιας ερευνητικής και πειραματικής-πτυχιακής,μεταπτυχιακής ή διδακτορικής- εργασίας...
Η Ευέλικτη τάξη δεν υπήρξε δημιούργημα  ενός πενταετούς και πολυδάπανου επιχειρησιακού σχεδίου, αλλά αποτελεί έμπνευση  ενός δασκάλου της δράσης με άμεση υλοποίηση! 
Η Ευέλικτη τάξη είναι δημιουργία και υλοποίηση του μάχιμου δασκάλου!
Η Ευέλικτη τάξη αγγίζει ολόκληρη  τη μαθησιακή διαδικασία!
Η Ευέλικτη τάξη δεν έχει τέλος και θα έχει πάντα όραμα!
Η Ευέλικτη τάξη δημιουργήθηκε-σε μια περίοδο κατασπατάλησης κοινοτικών πόρων με διαφημιστικά σποτ,με εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων,με δημιουργία δικτύων κλπ.-με προσωπικό κόστος και μόχθο...
Η Ευέλικτη τάξη είναι υλοποιούμενη μεταρρυθμιστική απόπειρα ενός σάπιου εκπαιδευτικού συστήματος...
Σε νέα ιστοσελίδα περισσότερα...