Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ,"ΠΑΙΖΩ" ΜΑΖΙ ΤΗΣ - O M.K.Δ. ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ορισμένοι πρακτικοί τρόποι εύρεσης του Μ.Κ.Δ.:


Πρώτος τρόπος
 Παίρνουμε το μικρότερο αριθμό από τους δοσμένους. Εξετάζουμε, αν είναι διαιρέτης όλων των άλλων.
• Αν τους διαιρεί, τότε αυτός είναι ο Μ.Κ.Δ.
Παράδειγμα:
Δίνονται οι αριθμοί 8, 24, 64. 
Παίρνουμε τον μικρότερο αριθμό(8). Διαιρεί τους άλλους αριθμούς; Ναι!
Άρα ο Μ.Κ.Δ. είναι ο αριθμός 8.


Αν ο μικρότερος αριθμός δε διαιρεί ακριβώς τους άλλους αριθμούς, τον διαιρούμε με το 2. Όταν ο αριθμός που προκύπτει, διαιρεί τους άλλους ακριβώς, είναι ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης των αριθμών αυτών.
Αν δεν τους διαιρεί, διαιρούμε το μικρότερο από τους δοσμένους με το 3 κ.ο.κ.
Παράδειγμα:
Δίνονται οι αριθμοί 6,15,9 και ζητούμε το Μ.Κ.Δ. 
Ο μικρότερος 6 δε διαιρεί τους άλλους. 
Τον διαιρούμε με το 2 (6: 2 =3)
Ο αριθμός 3 διαιρεί τους άλλους ακριβώς (15 : 3 =5 και 9:3 = 3). Επομένως είναι ο Μ.Κ.Δ.

Η έννοια του Μ.Κ.Δ. δύο φυσικών αριθμών είναι χρήσιμη στην απλοποίηση κλασμάτων.


Παιχνίδι απλοποίησης:ΚΛΙΚ


Ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι να κερδίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες κάρτες.
Κερδίζετε μια κάρτα, αν το κλάσμα είναι ήδη ανάγωγο(επιλέγετε:lowest terms).
Εάν κάνετε το κλάσμα ανάγωγο(επιλέγετε:not lowest terms και κάνετε απλοποίηση), κερδίζετε μπόνους  3 επιπλέον κάρτες.
Το παιχνίδι τελειώνει όταν έχουν χρησιμοποιηθεί  όλες οι κάρτες ή έχετε κάνει 3 λάθη.