Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ - ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ...ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΑ (2)

  • ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ:ΚΛΙΚ
  • ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ:ΚΛΙΚ


ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ...Τι θα θυμάμαι για...
τα παραθετικά των επιθέτων


Τα επίθετα έχουν βαθμούς:


1. θετικός βαθμός
ωραίος, -α, -ο
2. συγκριτικός βαθμός


πιο + θετικός: πιο ωραίος, -α, -ο 
ουδέτερο θετικού βαθμού + -τερος, -η, -ο:
ωραιότερος, -η, -ο


3. υπερθετικός βαθμός


α) σχετικός υπερθετικός 
άρθρο + συγκριτικός:
ο ωραιότερος , η ωραιότερη, το ωραιότερο
 ο πιο ωραίος, η πιο ωραία, το πιο ωραίο


 β) απόλυτος υπερθετικός
ουδέτερο θετικού βαθμού + -τατος: ωραιότατος, -η, -ο 
πολύ + θετικός βαθμός: πολύ ωραίος, -α, -οΤα παραθετικά των επιρρημάτων μοιάζουν με εκείνα των επιθέτων.

Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται:
είτε μονολεκτικά, με τις καταλήξεις -ότερα και -ύτερα:
ωραία — ωραιότερα βαθιά — βαθύτερα
είτε περιφραστικά, με τη λέξη πιο:
ωραία — πιο ωραία
βαθιά — πιο βαθιά


Ο υπερθετικός σχηματίζεται:
είτε μονολεκτικά, με τις καταλήξεις -ότατα, -ύτατα:
ωραία — ωραιότατα βαθιά — βαθύτατα
είτε περιφραστικά, με τα επιρρήματα πολύ, πάρα πολύ:
ωραία — πολύ ωραία βαθιά — πάρα πολύ βαθιά

Τα παραθετικά των επιρρημάτων που δεν προέρχονται από επίθετα σχηματίζονται μόνο περιφραστικά, δηλ.κάτω — πιο κάτω, μπροστά — πιο μπροστά.

Άσκηση 2:ΚΛΙΚ(ψηφιακή εκτέλεση)


ΒΙΒΛΙΟ:ΚΛΙΚ