Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ,ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ-ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


Οι κλιματικές ζώνες της Γης


Τα βασικά σημεία


Oι παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα ενός τόπου είναι: 

  • το υψόμετρό του, 
  • η απόσταση του από τη θάλασσα 
  • οι τοπικές συνθήκες
  • Ο βασικότερος όμως παράγοντας διαμόρφωσης του κλίματος είναι το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, δηλαδή η απόσταση του από τον Ισημερινό. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν διαφορετικά από τόπο σε τόπο, με αποτέλεσμα να μην απορροφώνται όμοια ποσά θερμότητας στις διάφορες περιοχές του πλανήτη και να επικρατούν διαφορετικές θερμοκρασίες.Aς δούμε τώρα τις κλιματικές ζώνες:
Οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από τον Ισημερινό αποτελούν την πιο θερμή κλιματική ζώνη, την τροπική(1). 
Οι περιοχές κοντά στους πόλους- με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες- αποτελούν τις πολικές ζώνες(2) (βόρεια και νότια). 
Τέλος, οι περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στις πολικές ζώνες και στην τροπική-με τέσσερις εποχές,άρα διακυμάνσεις  θερμοκρασίας- αποτελούν τις εύκρατες ζώνες(3) (βόρεια και νότια).

ΔΕΙΤΕ - ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ:
Παρουσίαση του κλίματος μετά από  άνοδο κατά 4C:ΚΛΙΚ


Λεξιλόγιο
permafrost:μόνιμα παγωμένο έδαφος
marine:θαλάσσια ζωή
sea level rise:άνοδος στάθμης νερών ωκεανών
water availability:διαθεσιμότητα νερού
crops:καλλιέργειες,σοδειά(απειλή-καταστροφή)
drought:(παρατεταμένη) ανομβρία, ξηρασία