Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Λόγος δυο μεγεθών






Aν θέλουμε να συγκρίνουμε 5cm με 10cm, μπορούμε να γράψουμε(για να εκφράσουμε τη σύγκριση5 : 10 ή  5/10  (πέντε προς 10).
Ξέρουμε ότι 5/10 1/2 (απλοποίηση)


Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να συγκρίνουμε δύο μεγέθη και να μελετήσουμε τη σχέση τους:
Το αποτέλεσμα της σύγκρισης δύο μεγεθών που εκφράζεται ως κλάσμα ονομάζεται λόγος. Το κλάσμα αυτό έχει αριθμητή το ένα μέγεθος και παρονομαστή το άλλο.



Συγκρίνουμε 10cm με 5cm.Γράφουμε 10:5 ή 10/5(10 προς 5).
Ξέρουμε ότι 10/5 = 2/1=2


Διαδραστική δραστηριότητα:ΚΛΙΚ


Oι δραστηριότητες του βιβλίου:ΚΛΙΚ







Οι εφαρμογές του βιβλίου:ΚΛΙΚ


Αυτοέλεγχος:ΚΛΙΚ