Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ
KΛΙΚ 1 - ΚΛΙΚ2
Παρατήρησε τον παρακάτω πίνακα:

Στον πίνακα παρατηρούμε ότι, αν πολλαπλασιάσουμε την ποσότητα των κιλών λαδιού με έναν αριθμό, τότε πολλαπλασιάζεται και η αξία της με τον ίδιο αριθμό.
Παρατήρησε και τον παρακάτω πίνακα

Όταν διαιρείται η τιμή της βενζίνης με έναν αριθμό, τότε διαιρείται και η απόσταση σε χιλιόμετρα με τον ίδιο αριθμό.


Με βάση τα παραπάνω συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα: