Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να μπερδεύεις τις τελικές προτάσεις που αρχίζουν με το να με τις(βουλητικές) προτάσεις που αρχίζουν επίσης με το να και είναι αντικείμενα ρημάτων.
Ένας τρόπος για να τις ξεχωρίζουμε είναι να δοκιμάσουμε να βάλουμε στη θέση του να το για να.Βουλητικές προτάσεις


Βουλητικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με το να και συμπληρώνουν την έννοια ρημάτων και εκφράσεων που δηλώνουν συνήθως βούληση, όπως θέλω, ζητώ, προτρέπω, επιθυμώ, εμποδίζω,προσπαθώ,υπολογίζω κτλ.


Οι βουλητικές προτάσεις λειτουργούν ως:


Αντικείμενο σε ρήματα και εκφράσεις που έχουν βουλητική σημασία (θέλω, επιθυμώ, μπορώ, εμποδίζω κτλ.),
 π.χ. Οι μαθητές της  Στ' τάξης δεν μπορούν να λύσουν τις ασκήσεις των μαθηματικών.Περισσότερα:ΚΛΙΚ