Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ-Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο(4)

Ως προς τη δομή τους οι προτάσεις διακρίνονται σε:

Προτάσεις απλές: είναι οι προτάσεις που περιλαμβάνουν μόνο τους κύριους όρους της πρότασης,δηλαδή υποκείμενο,ρήμα και, αν είναι αναγκαίο,αντικείμενο ή κατηγορούμενο. 

π.χ. Ο Ορέστης έρχεται.


• Προτάσεις επαυξημένεςείναι οι προτάσεις που περιλαμβάνουν, εκτός από τους κύριους όρους, και άλλους προσδιορισμούς, οι οποίοι λειτουργούν ως συμπληρώματα της έννοιας που δίνουν οι κύριοι όροι,όπως επίθετα, επιρρήματα κτλ., π.χ. Οι μαθητές της Α' τάξης είναι καλοί αθλητές.

Προτάσεις σύνθετες: είναι οι προτάσεις που περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα υποκείμενα ή κατηγορούμενα, π.χ. Το βιβλίο είναι μεγάλο και πολύχρωμο.

Προτάσεις ελλειπτικές: είναι οι προτάσεις από τις οποίες λείπει κάποιος κύριος όρος, γιατί εννοείται από τα συμφραζόμενα, π.χ. [εσύ] Τι κάνεις;

Άσκηση:ΚΛΙΚ


Άσκηση 5:ΚΛΙΚ(Στην πρώτη παράγραφο μπορείτε να μιλήσετε για τον παππού και τη γιαγιά, στη δεύτερη για το σπίτι τους στο χωριό και στην τρίτη για το σκύλο τους.)