Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΠΟΣΑ


Καθημερινά χρησιμοποιούμε έννοιες που δεν είναι δυνατό να μετρηθούν.Αυτές τις έννοιες τις αντιλαμβανόμαστε σύμφωνα με τη δική μας κρίση .Δηλαδή, η εκτίμηση αυτών των εννοιών γίνεται με υποκειμενικά κριτήρια.

Τέτοιες έννοιες είναι η αγάπη,η χαρά, η λύπη,το καλό, η δόξα,η ελευθερία,το κακό,η ευτυχία, η απογοήτευση κ.ά.Αυτές οι έννοιες δεν μπορούν να μετρηθούν.
Π.χ. Ωστόσο, μεγάλη ήταν η απογοήτευση και σε ορισμένες περιπτώσεις η αγανάκτηση των οπαδών του Ολυμπιακού.

Όμως, υπάρχουν έννοιες που μπορούν να μετρηθούν ή να απαριθμηθούν.Τέτοιες έννοιες είναι η θερμοκρασία,η ταχύτητα,ο χρόνος,ο όγκος,το εμβαδό,το βάρος,το μήκος κ.ά.
Π.χ. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα έχει συνολικό μήκος -συμπεριλαμβανομένου και του αμαξοστασίου- 9.800 μέτρα.


Τι μάθαμε-Επέκταση

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ:ΚΛΙΚ