Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΙ)ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Γραπτό ή προφορικό κείμενο που αποδίδει το περιεχόμενο άλλου, εκτενέστερου κειμένου, με τρόπο σύντομο και χωρίς να αναφέρεται σε όσα θεωρούνται λιγότερο σημαντικά ή ουσιώδη.

Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις παραπάνω οδηγίες προχωρούμε στην περίληψη:

  • Aπαντάμε με μία φράση σύντομη και περιεκτική για κάθε φάση της περιγραφής.
  • Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μικρότερο συνεχές  κείμενο,  γι' αυτό συνδέουμε τις φράσεις με συνδέσμους και άλλες χρήσιμες λέξεις
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΘΕΡΙΣΜΟΣ & ΑΛΩΝΙΣΜΑ (ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) -ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ( ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ)