Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Από τους λόγους στην αναλογία

Διαδραστική δραστηριότητα:KΛΙΚ
Οδηγίες εκτέλεσης: H δραστηριότητα έχει τρία στάδια(3). Στο 1/3 παρατηρούμε ότι ο λόγος μαθητές /δάσκαλοι είναι 5 / 1. Στο 2/3 πρέπει να γράψουμε το λόγο που προκύπτει όταν οι μαθητές γίνονται δέκα.Το ίδιο θα πρέπει να πράξουμε και στο 3/3.
Σημείωση: Η επιλογή των δασκάλων γίνεται με κλικ πάνω σε κάθε δάσκαλο.
Παρατήρησε τους λόγους που προέκυψαν.Τι παρατηρείς;
Μήπως ισχύει(μαθητές / δάσκαλοι): 5/1 = 10 /2 = 20 /4, επειδή η σχέση μαθητών / δασκάλων παραμένει η ίδια.
Δηλαδή, 
Αν διπλασιαστούν οι μαθητές, διπλασιάζονται και οι δάσκαλοι. Αν τετραπλασιαστούν οι μαθητές,τετραπλασιάζονται και οι δάσκαλοι.


Μπορούμε και να το αντιστρέψουμε(δάσκαλοι-μαθητές): 
1/ 5= 2 /10 = 4 / 20


Παιχνίδι-Δραστηριότητα:KΛΙΚ


Συμπέρασμα:Την ισότητα των λόγων-που παραπάνω παρατηρήσαμε- θα την ονομάζουμε αναλογία και θα τη διαβάζουμε 5 προς 1 ίσον 10 προς 2 ίσον 20 προς 4 (σύμφωνα με όσα είδαμε παραπάνω).


Πώς σχηματίζεται η αναλογία; Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τα ισοδύναμα κλάσματα! Πρέπει να φτιάξουμε έναν άλλο λόγο που να είναι ίσος με τον πρώτο.
Αυτό γίνεται πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας και τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό.


Οι δραστηριότητες του βιβλίου(pdf):KΛΙΚ

Εφαρμογές και αυτοέλεγχος:ΚΛΙΚ