Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ GATZET ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ!


Δάσκαλος Κ.:
Το μάθημα-πλέον- γίνεται μόνο με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.Η ψηφιακή τάξη είναι γεγονός! 
24/7, αλληλεπιδραστική διδασκαλία!