Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

ΠΩΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΩ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 10,ΤΟ 100,ΤΟ 1.000 & ΤΟ 10.000


ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΤΟ 10, 100, 1.000, 10. 000


Για να πολλαπλασιάσουμε σύντομα ένα δεκαδικό αριθμό με το 10 μετακινούμε την υποδιαστολή μία θέση προς τα δεξιά.


Παράδειγμα: 2,45 X 10 = 24,5

0,432 X 10 = 4,32Για να πολλαπλασιάσουμε σύντομα ένα δεκαδικό αριθμό με το 100, μετακινούμε την υποδιαστολή δύο θέσεις προς τα δεξιά. Αν όμως δεν μας φτάνουν οι θέσεις των δεκαδικών ψηφίων που έχουμε, τις συμπληρώνουμε με μηδενικά προς τα δεξιά.Παράδειγμα: 1,367 X 100 = 136,7


Για να πολλαπλασιάσουμε σύντομα ένα δεκαδικό αριθμό με το 1000 μετακινούμε την υποδιαστολή τρεις θέσεις προς τα δεξιά. Αν όμως δεν μας φτάνουν οι θέσεις των δεκαδικών ψηφίων που έχουμε, τις συμπληρώνουμε με μηδενικά προς τα δεξιά.


Παράδειγμα: 5,846 X 1000 = 5846


Για να πολλαπλασιάσουμε σύντομα ένα δεκαδικό αριθμό με το 10.000 μετακινούμε την υποδιαστολή τέσσερις θέσεις προς τα δεξιά. Αν όμως δεν μας φτάνουν οι θέσεις των δεκαδικών ψηφίων που έχουμε, τις συμπληρώνουμε με μηδενικά προς τα δεξιά.


Παράδειγμα: 0,8 X 10 000 = 8000


Διαίρεση δεκαδικών αριθμών με το 10, 100, 1000, 10 000


Για να διαιρέσουμε σύντομα ένα δεκαδικό αριθμό με το 10, μετακινούμε την υποδιαστολή του δεκαδικού μία θέση προς τα αριστερά. Αν μας λείπουν ψηφία, συμπληρώνουμε με μηδενικά.


Παράδειγμα: 2,45 : 10 = 0,245

0,432 : 10 = 0,0432Για να διαιρέσουμε σύντομα ένα δεκαδικό αριθμό με το 100 μετακινούμε την υποδιαστολή του δεκαδικού δύο θέσεις προς τα αριστερά. Αν μας λείπουν ψηφία, συμπληρώνουμε με μηδενικά.Παράδειγμα: 6 :100 = 0,06


Για να διαιρέσουμε σύντομα ένα δεκαδικό αριθμό με το 1.000, μετακινούμε την υποδιαστολή του δεκαδικού τρεις θέσεις προς τα αριστερά. Αν μας λείπουν ψηφία, συμπληρώνουμε με μηδενικά.


Παράδειγμα: 584,6 : 1000 =0,5846


Για να διαιρέσουμε σύντομα ένα δεκαδικό αριθμό με το ή 10.000 μετακινούμε την υποδιαστολή του δεκαδικού τέσσερις θέσεις προς τα αριστερά. Αν μας λείπουν ψηφία, συμπληρώνουμε με μηδενικά.


Παράδειγμα: 8 : 10 000 = 0.0008


Δεν υπάρχουν σχόλια: