Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΙΜΙΣΜΟΣ


ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ(8)Με τον όρο ανιμισμός ονομάστηκε η πίστη ότι τα φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.), τα αντικείμενα και το ίδιο το σύμπαν έχουν ψυχή ή πνεύμα και επεμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων.


Πρόκειται για την αρχαιότερη λατρευτική πρακτική της ανθρωπότητας και τα χαρακτηριστικά της συναντώνται σε γηγενείς(αυτόχθονες ) πολιτισμούς. Η βάση του ανισμισμού είναι η άποψη ότι υπάρχει ένα πνευματικό βασίλειο το οποίο μοιράζονται οι άνθρωποι με το σύμπαν. Η θεμελιώδης άποψη ότι οι άνθρωποι, τα φυτά, τα ζώα και τα ουράνια σώματα κατέχουν ψυχή ανεξάρτητη από τη φυσική ύπαρξη είναι κεντρική στον Ανιμισμό.Επίσης, ανιμισμός είναι φιλοσοφική θεωρία που υποστηρίζει πως η ψυχή (πνεύμα) είναι η αρχή της ζωής.