Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


  1. Πώς κατάφερε ο Ιουστινιανός να φτάσει την αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα;
  2. Εναντίον ποιων πολέμησε ο Ιουστινιανός στους κατακτητικούς πολέμους και ποιες περιοχές κατακτήθηκαν;
  3. Πώς αντιμετώπισε τους εχθρούς στο Βορρά και στην Ανατολή και πώς στη Δύση;
  4. Απαρίθμησε τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα της επέκτασης προς τη Δύση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: