Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


  1. Ποια προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει ο Ηράκλειος όταν ανέβηκε στο θρόνο;
  2. Ποιος βοήθησε τον Ηράκλειο να ανιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα;
  3. Πώς αντιμετώπισε τους Αβάρους;
  4. Πώς αντιμετώπισε τους Πέρσες;
  5. Τι γνωρίζεις για την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Πέρσες και τους Αβάρους;
  6. Ο Ηράκλειος γύρισε θριαμβευτής. Γιατί; 

Δεν υπάρχουν σχόλια: