Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ


Γεννήθηκε στην Καππαδοκία. Ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο του Βυζαντίου, αφού συνέλαβε και έκαψε δημόσια τον τύραννο Φωκά, στα χρόνια του οποίου είχε περιέλθει η αυτοκρατορία σε δεινή θέση. Βασίλεψε από το 610 μ.Χ. μέχρι το θάνατό του, το 641μ.Χ.
Ο Ηράκλειος προσπάθησε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και στο στρατό. Στις αρχές του αιώνα που βασίλεψε ο Ηράκλειος είχαν καταληφθεί οι ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου από τους Πέρσες Σασσανίδες. Από το 622 μ.Χ. διεκδίκησε ο Ηράκλειος σε συνεχείς πολέμους αυτές τις επαρχίες και τις ανακατέλαβε το 626 μ.Χ.

Το 626 μ.Χ. ο Ηράκλειος αντιμετωπίζει  τους Πέρσες στη Νινευή. Η νίκη έρχεται μετά από προσωπική μονομαχία του Αυτοκράτορα με τον Πέρση επικεφαλή στρατηγό Ραζάτη.


 Οι συνεχείς ήττες προκαλούν την πτώση του καθεστώτος του Χοσρόη Β' και το οριστικό τέλος του περσικού κινδύνου για την Κωνσταντινούπολη. 

Η αυτοκρατορία μετά το 626 μ.Χ και τις νίκες εναντίον των Περσών

Ο Ηράκλειος, έχοντας πετύχει μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες και έχοντας εξουδετερώσει τον από αιώνων εχθρό της Αυτοκρατορίας, επιστρέφει στη Βασιλεύουσα, όπου εισέρχεται θριαμβευτικά από τη Χρυσή Πύλη, στις 14 Σεπτεμβρίου 628. Μπροστά του βρισκόταν το ανακτηθέν από τους Πέρσες κειμήλιο του Τίμιου Σταυρού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: