Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ


ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ:


Mπροστά: 

να,όταν,για να, ας,πριν,άμα, αν,μη(ν)

Στη συνέχεια παίρνουμε το θέμα του αορίστου: 

ψήλωσ-

(έ)λυσ-

πάλεψ-

Τέλος, προσθέτουμε την κατάληξη:

να ψηλώσ-ω

να λύσ-ω

να παλέψ-ω

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ

Πρώτα παίρνουμε το θέμα του αορίστου:

ψήλωσ-

(έ)λυσ-

πάλεψ-

Kαι στη συνέχεια προσθέτουμε την κατάληξη:

εσύ ψήλωσ-ε

εσείς ψηλώσ-τε

εσύ λύσ-ε

εσείς λύσ-τε

εσύ πάλεψ-ε

εσείς παλέψ-τε

Δεν υπάρχουν σχόλια: