Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣΟ μέσος όρος για κάθε σύνολο  ποσοτήτων  μπορεί να βρεθεί αν διαιρέσω το άθροισμα όλων των αριθμών του συνόλου με τον αριθμό του συνόλου των ποσοτήτων . Το πηλίκο είναι ο μέσος όρος.

άθροισμα συνόλου των ποσοτήτων / αριθμός των ποσοτήτων 

π.χ. Ένας παίκτης, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ρίχνει βελάκια και έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα : 
80, 100, 62, 180, 21, 55 

Η μέση βαθμολογία είναι = (80 + 100 + 62 + 180 + 21 + 55) ÷ 6 = 83 

Ο μέσος όρος με βοηθά να κάνω συγκρίσεις,εκτιμήσεις, προβλέψεις.

'Ασκηση: Tην Τρίτη, που θα δοθούν οι βαθμοί, να βρείτε το μέσο όρο της βαθμολογίας σας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: