Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Τι ξεχωρίζεις από τα παρακάτω για τη διακυβέρνηση του Ιουστινιανού;(Μπορείς να επιλέξεις πολλές απαντήσεις)

Η αυτοκρατορία επεκτείνει τα σύνορά της
  9 (75%)
 
Το Βυζάντιο έγινε κυρίαρχη δύναμη στο Μεσογειακό χώρο
  7 (58%)
 
Η κωδικοποίηση των νόμων
  11 (91%)
 
Η κατασκευή οχυρωματικών έργων σε όλη την επικράτεια
  5 (41%)
 
Η ανέγερση δημοσίων οικοδομημάτων(π.χ.Αγία Σοφία)
  7 (58%)
 
Η ενίσχυση του εμπορίου
  9 (75%)
 
Η ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών
  4 (33%)
 
Εξάντλησε τα οικονομικά του κράτους με τις εκστρατείες
  6 (50%)
 
Εξασθένιση και μείωση του στρατού
  7 (58%)
 
Οι 30.000 νεκροί στη στάση του"Νίκα"
  6 (50%)
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: