Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

ΚΛΑΣΜΑΤΑ


Αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή ενός κλάσματος με έναν αριθμό, η αξία του κλάσματος μεγαλώνει τόσες φορές.

π.χ. 6/7, αν πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή με το 3 
( 6.3=18) το κλάσμα που προκύπτει είναι το 18/7 και είναι 3 φορές μεγαλύτερο από το 6/7.

Αν  διαιρέσουμε τον αριθμητή ενός κλάσματος με έναν αριθμό, η αξία του κλάσματος μικραίνει τόσες φορές.
π.χ. 6/7, αν διαιρέσουμε τον αριθμητή με το 3(6:3=2)  το κλάσμα που προκύπτει είναι το 2/7 και είναι τρεις φορές μικρότερο από το 6/7.
Το κλάσμα,επίσης, μικραίνει αν πολλαπλασιάσουμε τον παρονομαστή του.
π.χ. 6/7, αν πολλαπλασιάσουμε με το 3 (7.3=21) το κλάσμα που προκύπτει είναι το 6/21 και είναι τρεις φορές μικρότερο από το 6/7

Δεν υπάρχουν σχόλια: