Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ-Ε.Κ.Π.

ΒΑΛΕ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ:ΚΛΙΚ


ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ.ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΛΑΣΜΑ: ΚΛΙΚ


Για να συγκρίνουμε κλάσματα ετερώνυμα τα μετατρέπουμε σε δεκαδικούς αριθμούς διαιρώντας τον αριθμητή με τον παρονομαστή.

Ένας άλλος τρόπος είναι να τα μετατρέψουμε σε ομώνυμα.
  1. Βρίσκω το Ε.Κ.Π.
  2. Διαιρώ το Ε.Κ.Π. με τον παρονομαστή του κάθε κλάσματος
  3. Πολλαπλασιάζω το κάθε κλάσμα με το πηλίκο που βρήκα προηγουμένως

Κοινό πολλαπλάσιο είναι ένας αριθμός που είναι πολλαπλάσιο  δύο ή περισσότερων αριθμών. Τα κοινά πολλαπλάσια των αριθμών 3 και 4 είναι 0, 12, 24, .... 

Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) δύο αριθμών είναι ο μικρότερος αριθμός (δεν υπολογίζουμε το μηδέν) που είναι πολλαπλάσιό τους.

π.χ.

2/3 και 3/4
                            Πολλαπλάσια του 3
                                                               Πολλαπλάσια του 4

Το Ε.Κ.Π. των αριθμών 3 και 4  είναι το 12

Διαιρούμε το Ε.Κ.Π. με τους παρονομαστές των κλασμάτων 2/3 και 3/4

12:3=4
12:4=3

Πολλαπλασιάζουμε και τους δύο όρους με το πηλίκο της διαίρεσης(4 και 3)

2.4/3.4=8/12
3.3/4.3=9/12

Έτσι: 8/12<9/12,
       2/3<3/4


Δεν υπάρχουν σχόλια: