Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΕΡΙΑ

Όταν τα αέρια θερμαίνονται,όταν δηλαδή παίρνουν ενέργεια,διαστέλλονται. Όταν ψύχονται, όταν δηλαδή δίνουν ενέργεια, συστέλλονται.
Τα αέρια διαστέλλονται πολύ περισσότερο  από τα υγρά και τα στερεά όταν απορροφούν θερμότητα. Γιατί τα μόρια ενός αερίου μπορεί να κινούνται πολύ πιο άναρχα όταν η θερμοκρασία του αερίου αυξάνεται και έτσι προσπαθουν να αποκτήσουν περισσότερο χώρο-όγκο- για την κίνησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: