Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ


Ο ......................... ήταν εξαιρετικά ικανός αλλά και αυταρχικός κυβερνήτης, με βαθιά λατινική και κλασσική μόρφωση.

Έγινε αυτοκράτορας το 518 μ.Χ.
Η γυναίκα του .................., την οποία γνώρισε και παντρεύτηκε τον καιρό της εξουσίας του θείου του Ιουστίνου Α'  μέσω των κοινών τους επαφών με τους Βένετους, ήταν ταπεινής καταγωγής, αλλά ταυτόχρονα υπέρμετρα φιλόδοξη, ικανή, οξυδερκής και κυρίως πολύ όμορφη.
Από τις πρώτες ενέργειες του Ιουστινιανού ήταν η βελτίωση των .....κονομικών, μέσω ......σπραξης των φόρων, εργασία που ανέθεσε στον ικανό αλλά αντιπαθή στο λαό Ιωάννη ................. Επίσης, αναθέτει τον ίδιο καιρό στον ................. την κ.....δικοποίηση των νόμων.
Αντιμετ.....πισε τους Σασσανίδες Πέρσες ήδη από το 532, οπότε και υπέγραψε συμφωνία................. με το βασιλιά Χοσρόη Α', ώστε να μπορέσει να ασχοληθεί απερίσπαστος με το μεγάλο του όνειρο, την ανακατάκτηση (Reconquista) της ...............

Δεν υπάρχουν σχόλια: