Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

ΚΛΑΣΜΑΤΑΕξακριβώστε αν ο αριθμός στα αριστερά είναι μεγαλύτερος (>), μικρότερος  (<), ή ίσος με (=)με τον άλλο . Τοποθετήστε το κατάλληλο σύμβολο.
1.

 

 

0.63_______0.1

 

 

2.

 

 

0.16_______0.56

 

 

3.
 73
100
_______0.15 
4.
 22
100
_______21
100
 
5.
 0.06_______30
100
 
6.
 35
100
_______4
100
 
7.
 0.53_______48
100
 
8.
 0.51_______96
100
 
9.
 0.82_______7
100
 
10.
 51
100
_______0.74

Δεν υπάρχουν σχόλια: