Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΛΑΣΜΑ
1.  
2

12

2

7
12

2
2

7
1

6
2.  
3

4

9

8
23

24
8

9
15

20
3.  
6

7

11

12
30

35
2

12
3

7

4.  
1

2

3

4
1

11
2

4
2

1
5.  
9

10

5

10
10

9
4

5
45

50
6.  
2

3

5

4
4

6
9

3
2

12

Δεν υπάρχουν σχόλια: