Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

1.Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε  κλάσματα  με ίδιο αριθμητή ;
Όσο  μεγαλύτερος είναι ο παρονομαστής, τόσο μικρότερο είναι το κλάσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: