Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ


Αν δύο κλάσματα έχουν διαφορετικούς αριθμητές και παρονομαστές είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο. Είναι πιο εύκολο να προσδιοριστεί ποιο είναι μεγαλύτερο αν και τα δύο κλάσματα έχουν τον ίδιο παρονομαστή.

Πολλαπλασιάζεται ο αριθμητής και ο παρονομαστής ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό, ώστε τα δύο κλάσματα να έχουν τον ίδιο παρονομαστή.

 Για παράδειγμα, εάν 5 / 12 και 1 / 3 είναι τα κλάσματα που συγκρίνονται, 1 / 3 θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί με 4 / 4. Δεν αλλάζει η τιμή του 1 / 3 αν πολλαπλασιαστεί επί 4 / 4 (το οποίο είναι ίσο με 1), διότι οποιαδήποτε κλάσμα, πολλαπλασιαζόμενο επί το 1 εξακολουθεί να σημαίνει το ίδιο.Μετά τον πολλαπλασιασμό (1 / 3 * 4 / 4 = 4 / 12), η σύγκριση γίνεται σύγκριση μεταξύ 5 / 12 και 4 / 12.

Ίσως χρειαστεί να πολλαπλασιάσουμε δύο κλάσματα με διαφορετικούς αριθμούς για να παράγουν το ίδιο παρονομαστή και για τα δύο κλάσματα.Για παράδειγμα αν 2 / 3 και 3 / 4 πρέπει να συγκριθούν, πρέπει να πολλαπλασιάσουμε 2 / 3 με 4 / 4 για να δώσει 8 / 12 και να πολλαπλασιάσουμε  3 / 4 με 3 / 3 για να γίνει 9 / 12(Καλό είναι να ξεκινάμε με το μεγαλύτερο παρονομαστή).Το κλάσμα 3 / 4, το οποίο είναι ίσο με 9 / 12 είναι μεγαλύτερο από το 2 / 3 που είναι ίσο με 8 / 12.

Το κλάσμα με αριθμητή το μεγαλύτερο είναι το μεγαλύτερο κλάσμα αν οι παρονομαστές είναι οι ίδιοι.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ: ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια: