Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ


1. Ποιο είναι το σημείο τήξης του πάγου; 
 0 o C 
12 o C 

 32 o C 
100 o C 
2. Ποιο είναι το σημείο βρασμού του νερού; 
 o C 
 100 o C 
 32 o C 
 50 o C 
3. Η διαδικασία της μετατροπής των υδρατμών σε νερό στην επιφάνεια ενός κρύου γυάλινου ποτηριού  είναι γνωστή ως :
 Εξάτμιση 
 Συμπύκνωση 
 βρασμός 

4.H μετατροπή του νερού σε αέριο είναι γνωστή ως: 
 εξάτμιση
 Συμπύκνωση 
5.Το νερό, ασκεί πίεση στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου στο οποίο βρίσκεται:
Σωστό
Λάθος
6. Η γη είναι γνωστή ως γαλάζιος πλανήτης λόγω της παρουσίας των :
ατμόσφαιρα 
ήπειροι
νερό 
ουρανός 

7. Νερό, που είναι απολύτως καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε πρόσμειξη είναι γνωστό ως: 
 απεσταγμένο νερό 
 μεταλλικό νερό 
 νερό πηγής 
 βραστό νερό 
8.Ο ατμός _______ είναι η μορφή του νερού. 
 Στερεά 
υγρή 
 Αέρια 
9. Νερό, σε στερεά μορφή  είναι γνωστό ως: 
σόδα 
πάγος 
κρύσταλλος 

10.Το νερό σε θερμοκρασία δωματίου είναι ένα :
Στερεό 
αέριο
υγρό
11. Νερό που είναι κατάλληλο για να το πιούμε είναι γνωστό ως:
 χλωριωμένο νερό 
 απεσταγμένο νερό 
 πόσιμο νερό 
 φυσικό νερό 
12. Η πυκνότητα του πάγου είναι μεγαλύτερη από αυτή του νερού:
Σωστό 
Λάθος 

13. Το  νερό έχει μέγιστη πυκνότητα στους :
 o C 
 32 o C 
 100 o C 
 4 o C 

Δεν υπάρχουν σχόλια: