Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ


ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ  

Ιουστίνος Β΄ ....................................   565-578 

Τιβέριος Α΄ .....................................   578-582 

Μαυρίκιος........................................  582-602

Φωκάς .............................................602-610

Δεν υπάρχουν σχόλια: