Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ


146 π.Χ.


Οι ρωμαίοι αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες και εφάρμοσαν σκληρά μέτρα:

Κατάργησαν τα δημοκρατικά πολιτεύματα, στα οποία οι άρχοντες
της πόλης είχαν επιλεγεί από την πλειοψηφία των πολιτών και γι’
αυτό είχαν την αποδοχή των περισσοτέρων.
Κατάργησαν τις συμμαχίες μεταξύ των πόλεων-κρατών.
Κρατούσαν τους Έλληνες διχασμένους και τους εμπόδιζαν να συνεργάζονται.

Σε όσες πόλεις συμμαχούσαν μαζί τους ή δεν αντιστέκονταν στις
λεγεώνες τους, οι Ρωμαίοι:
παραχωρούσαν ανεξαρτησία ή αυτονομία, δηλαδή επέτρεπαν
σε αυτές να διοικούνται με δικούς τους νόμους και άρχοντες
επέτρεπαν να τις διοικούν Έλληνες που είχαν φιλική διάθεση
απέναντί τους.

Σε όσες πόλεις αντιστέκονταν, οι Ρωμαίοι φέρονταν με πολύ σκλη-
ρό τρόπο:
• γκρέμιζαν τα τείχη τους
άρπαζαν θησαυρούς και έργα τέχνης
επέβαλλαν βαρύτατους φόρους
αιχμαλώτιζαν τους κατοίκους τους
εγκαθιστούσαν μόνιμες ρωμαϊκές φρουρές
• ανέθεταν τη διοίκησή τους σε Ρωμαίους αξιωματούχους.

Οι Έλληνες βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση
  • Λόγω της φτώχιας
  • εξαιτίας του φόβου των κατακτητών
Οι κάτοικοι της υπαίθρου υπέφεραν από τις ρωμαϊκές λεγεώνες, οι
οποίες έπαιρναν τη σοδειά τους για να τραφούν.
Συχνά οι Ρωμαίοι τούς στρατολογούσαν στο ρωμαϊκό στρατό.
Αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη γη τους και να καταφύγουν στις
πόλεις.
Οι κάτοικοι των πόλεων υπέφεραν από τη φτώχεια και από την πα-
ρουσία του ρωμαϊκού στρατού.
Τα συναισθήματα που κυριαρχούσαν στον κόσμο ήταν η ανασφά-
λεια και ο φόβος.

Οι Έλληνες πρώτη φορά υποδουλώνονταν σε ξένους και η συμπερι-
φορά των κατακτητών τούς ανάγκασε πολλές φορές να ξεσηκωθούν. Οι
Ρωμαίοι, όμως, κατέπνιγαν τις εξεγέρσεις και τιμωρούσαν αλύπητα αυ-
τούς που θεωρούσαν ότι τις υποκινούσαν.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ:"Διαίρει και βασίλευε"
Φρόντιζαν δηλαδή να κρατούν τους Έλληνες διχασμένους και να τους εμποδίζουν να συνεργάζονται μαζί τους.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
• Με ποιο τρόπο οι Ρωμαίοι διοικούσαν κάθε πόλη-κράτος που κατα-
κτούσαν;
• Ποια αποτελέσματα (συνέπειες) είχε για τους Έλληνες η παρουσία
του ρωμαϊκού στρατού στον τόπο τους;
• Πώς αντέδρασαν οι Έλληνες στους κατακτητές τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια: