Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

ΜΑΖΑ
Η μάζα είναι μία ιδιότητα των φυσικών σωμάτων που μετρά το ποσό ύλης που περιέχεται σε ένα σώμα.

Μονάδα μέτρησης είναι το 1 χιλιόγραμμο(kilogram), που το συμβολίζουμε 1 kg.

Επίσης, χρησιμοποιούμε μικρότερες μονάδες μέτρησης: 1γραμμάριο(gram), 1g

Μεγαλύτερη μονάδα μέτρησης είναι ο 1 τόνος(tonne),1ton

1ton=1.000kg=1.000.000g
1kg=1.000g

Τη μάζα μπορούμε να τη μετρήσουμε χρησιμοποιώντας ένα ζυγό.

AΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: