Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ


  • ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
  • ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ(Τα χρονικά επιρρήματα, που φανερώνουν χρόνο και απαντούν στην ερώτηση «πότε;» (πότε, τότε, αμέσως, ήδη, συχνά, ύστερα, χθες, σήμερα, αύριο κ.α.).
  • ΦΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΧΡΟΝΟ(από,για,ίσαμε,κατά,με,μετά,μέχρι,σε,ως/έως)
  • ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ(  Χρονικές προτάσεις, οι οποίες είναι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται (αρχίζουν) με κάποιο χρονικό σύνδεσμο :όταν, ενώ, καθώς, αφού, πριν, μόλις, όποτε κ.α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: