Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

ΜΙΓΜΑΤΑ-ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Μίγματα ονομάζουμε τα υλικά που προκύπτουν από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων ουσιών, που διατηρούν τις ιδιότητές τους.

Ιδιότητες των μιγμάτων:
  • Μπορεί να είναι στερεά,υγρά ή αέρια
  • Μπορούν διαχωριστούν στις ουσίες από τις οποίες αποτελούνται
  • Έχουν τις δικές τους φυσικές ιδιότητες
Μίγματα που εμφανίζουν ομοιογένεια σε όλη τους τη μάζα χαρακτηρίζονται ομογενή (π.χ. αρώματα αλκοολούχα ποτά κλπ),δηλαδή οι καθαρές ουσίες δεν μπορούν να γίνουν ορατές με γυμνό μάτι.
Μίγματα που έχουν ανομοιογένεια στη μάζα τους χαρακτηρίζονται ετερογενή (π.χ. χώμα), δηλαδή τα συστατικά τους στοιχεία διακρίνονται με γυμνό μάτι.


ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ( Βλέπουμε τρόπους με τους οποίους τα μίγματα μπορούν να διαχωριστούν στις ουσίες που τα αποτελούν)
Διήθηση
Φιλτράρισμα
Μαγνητικός διαχωρισμός
Διαλογή
Εξάτμιση
Χρωματογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια: