Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2008

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:


1) Ο
 αριθμός για τρία εκατoμμύρια δεκατρία είναι: 3000013 
Σωστό- Λάθος 
2) Ο αριθμός για εξακόσιες έξι χιλιάδες και τετρακόσια δεκαπέντε είναι: 
60600415 
Σωστό- Λάθος 
3) Ο αριθμός για τέσσερα εκατομμύρια και δεκαέξι είναι: 4000016 
Σωστό -Λάθος 
4) Ο αριθμός για τριακόσιες χιλιάδες τέσσερις είναι: 3004 
Σωστό- Λάθος 
5) Ο αριθμός για είκοσι χιλιάδες και διακόσιοι τέσσερις είναι: 20.204 
Σωστό- Λάθος 
6) Ο αριθμός για πεντακόσιες χιλιάδες δεκαπέντε είναι: 500015 
Σωστό- Λάθος 
7) Ο αριθμός για επτακόσια εβδομήντα επτά είναι: 70.077 
Σωστό- Λάθος 
8) Ο αριθμός για εξακόσιες σαράντα χιλιάδες τέσσερις είναι :640004 
Σωστό- Λάθος 
9) Ο αριθμός για τετρακόσια δεκατέσσερα είναι: 414 
Σωστό- Λάθος 
10) Ο αριθμός των ογδόντα έξι χιλιάδων ογδόντα έξι είναι:8600086

Σωστό-Λάθος

Δεν υπάρχουν σχόλια: