Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-EMAIL


Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. έξι εκατομμύρια έξι χιλιάδες εξήντα έξι 
6060660- 6006066- 6606600- 6060606 
2. δεκαπέντε εκατομμύρια ενενήντα εννέα 
15009900 -1599099 -15909909 -15000099 
3. πέντε χιλιάδες τετρακόσια πέντε 
50405- 5450 -5540- 5405 
4. δεκατέσσερις χιλιάδες δεκατέσσερα
14014 -14140- 141400 -140014 
5. τέσσερα εκατομμύρια σαράντα τέσσερα
4000044- 4440000- 4004400- 404044 
6. εξήντα χιλιάδες ένα
60001- 60010 -600001- 6010 
7. είκοσι δύο χιλιάδες είκοσι δύο 
2202200- 2222- 2200002- 22022 
8. εκατό μία χιλιάδες ένα 
101100- 100101- 101001- 111000

Δεν υπάρχουν σχόλια: