Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΙΑΛΥΜΑ

Διάλυμα(solution)

Ως διάλυμα στη Χημεία χαρακτηρίζεται ένα ομογενές μίγμα. Δηλαδή το μίγμα εκείνο στο οποίο μια xημική ουσία είναι διαλυμένη μέσα σε μια άλλη.

  • Η ουσία που διαλύεται ονομάζεται διαλυμένη ενώ εκείνη που διαλύει λέγεται διαλύτης.
  • Η ικανότητα που μπορεί να έχει μια ουσία να διαλύεται μέσα σε άλλη, ανεξαρτήτου μορφής, (στερεό, υγρό, αέριο), λέγεται διαλυτότητα.
  • Η διαλυμένη ουσία διασπάται σε πλήθος μικροσκοπικών σωματιδίων όπως είναι τα ιόντα και τα μόρια που αναμιγνύονται πλήρως με τα σωματίδια του διαλύτη. Τόσο οι διαλυμένες ουσίες όσο και εκείνες των διαλυτών μπορεί να είναι είτε στερεά σώματα είτε υγρά είτε τέλος αέρια.
Η διαλυτότητα σε ένα διάλυμα γενικά:
  • Εξαρτάται από το είδος του διαλύτη
  • Εξαρτάται από το είδος της διαλυμένης ουσίας
  • Μεγαλώνει όσο αυξάνεται η θερμοκρασία
H αδιάλυτη ουσία που αποχωρίζεται από ένα διάλυμα και κατακάθεται στον πυθμένα του δοχείου που  το περιέχει, ονομάζεται ίζημα.
Αυτό συμβαίνει όταν σε ένα διάλυμα δεν μπορεί να διαλυθεί περισσότερη ουσία.Το διάλυμα λέγεται κορεσμένο.

Στην εικόνα: Χλωριούχο νάτριο (NaCl) (μαγειρικό αλάτι) διαλύεται σε νερό(H2O).ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: