Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ


Το φυσικό μέγεθος πυκνότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ύλης και συμβολίζεται με το γράμμα d(density). Η πυκνότητα ενός σώματος ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας του ανά μονάδα όγκου:

d=m/v πυκνότητα=μάζα/όγκος

Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα στον ίδιο όγκο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του σώματος.

Η πυκνότητα χαρακτηρίζει το πόσο πυκνή είναι η
ύλη ενός σώματος ή ενός υλικού.

Μονάδα μέτρησης της πυκνότητας είναι το 1 kgr/m3. Αρκετά συχνά όμως σαν μονάδα χρησιμοποιείται και το γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό, 1 gr/cm3.

Δεν υπάρχουν σχόλια: