Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Η ΡΩΜΑ'Ι'ΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ,ΜΙΑ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


Τι έκαναν οι Ρωμαίοι μετά την υποταγή της Ελλάδας;
Οι Ρωμαίοι, αφού υπέταξαν την Ελλάδα,συνέχισαν τις κατακτήσεις τους σε Ανατολή,Δύση και Βόρεια Αφρική για τους επόμενους 3 αιώνες.
• Ποια ήταν τα σύνορα και ο πληθυσμός της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ.
• Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των κατοίκων της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας; (πολυπολιτισμική)
Ποιες δυσκολίες συνάντησαν οι Ρωμαίοι στη διοίκηση της αυτοκρατο-
ρίας και ποια μέτρα πήραν για να τις αντιμετωπίσουν;
("πρώτος πολίτης",ο αυτοκράτορας-δικαίωμα Ρωμαίου πολίτη-οργάνωση πειθαρχημένου στρατού-διορισμός ανθύπατων-μείωση φόρων-δίκτυο δρόμων-δικαιότερους νόμους με πιστή εφαρμογή-άμεση επικοινωνία με σύστημα ταχυδρομείου)
• Σε τι βοήθησαν τα μέτρα που πήραν οι Ρωμαίοι και ποια αποτελέσματα
είχαν για τη ζωή των κατοίκων της αυτοκρατορίας;
Δεν υπάρχουν σχόλια: