Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ


Ο .....γκος, που ονομάζετ..... επίσης και χ....ρητικότητα, είναι μια ένδειξη ποσότητας που δ.....χνει πόσο χώρο καταλαμβάνει ένα αντικ.....μενο. 

Η μάζα είναι μία ιδιότ....τα των φυσικών σωμάτων που μετρά την ποσότητα ύλης που περιέχετ....  σε ένα σώμα.
 Π.....κνότητα ενός σώματος ονομάζετ........  το πηλίκο της μάζας του ανά μονάδα όγκου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: