Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

MAZAΗ μάζα σχετίζεται με την κίνηση ενός σώματος.
Ένα σώμα μεγάλης μάζας ξεκινά δυσκολότερα την κίνησή του από ένα σώμα μικρότερης μάζας.
Η μάζα διαφέρει από το μέγεθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: