Υλοποίηση της Ανοιχτής τάξης. Η Προσπάθεια του Δάσκαλου της Δράσης για Φως και Χρώμα στην Εκπαίδευση. Μια Υλοποιούμενη πρόταση Χωρίς Τέλος και με Όραμα. Ο Δια Βίου και Ανυπέρβλητος Αγώνας του Δάσκαλου για το Μαθητή Του...

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

ΑΣΚΗΣΗ


  • Επιλέγεις "Τable of contents"(πίνακας περιεχομένων)
  • Τώρα "Volume,Mass,Density"(όγκος,μάζα,πυκνότητα)
  • The unit of density(άσκηση για τις μονάδες μέτρησης,όπου τοποθετείς στο σωστό κουτάκι)
  • Τhe definition of Density(o ορισμός της πυκνότητας,όπου τοποθετείς σωστά)

Δεν υπάρχουν σχόλια: